Kontaktujte nás: 0905/446524, 045/6732040 | info@toniziar.sk
0,00 €

box motiv m.jpg

ORGÁN DOZORU A DOHĽADU

Orgánom dozoru a dohľadu je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1 

tel. č.:   048/412 49 69, 048/415 18 71 
fax. č:   048/4124 693 
e-mail:  bb@soi.sk